Publisher Theme
Art is not a luxury, but a necessity.

Yolculuk Filmi Gala Açılış Konuşmasının Tamamı

0 102

Gösterimden önce, filmin kolektif üreticisi olan Bağımsız Sinema Merkezi’nin (BSM) açıklaması okundu. Bağımsız Sinema Merkezi adına Erkan Akbulut’un okuduğu açıklamanın tam metni şöyle;

Bir asrı aşkın zaman oluyor beyaz perde hayatımıza girdiğinden bu yana. Neler gördük, neler geçti gözlerimizin önünden? Heyecana kapıldık, şaşırdık, tükendik, yeniden biriktik. Her birimizin kendine, dostlarına, aşklarına dair hatıralarına bir yerinden dokundu sinema. En kötü denilen filmler bile, an geldi, güzel bir hatıranın yaratılmasında pay sahibi oldu hayatlarımızda.
Lakin üzerinde yaşadığımız dünya naiflik kaldırabilcek bir dünya değil. Yaşadığımız ve yaşanan hayatlar, gözlerimizi kapayınca geçip giden düşler değil.
İzlediğimiz filmlere de gözümüzü kapayamıyoruz.
Karanlığı kutsayan filmler de görüyoruz; aydınlığı büyüten filmler de.
Kimi zaman çirkinlik akıyor perdeden aşağı.
Kimi zaman en güzel düşler ve gerçekler uzanıyor, gözlerimizden zihinlerimize.
An geliyor, umutsuzluk taşıyor sinema salonlarından dışarı.
An geliyor, en coşkulu umutlar yeşeriyor, bir filmden dolayı.
Sinema bir endüstridir, bir sanattır, propagandadır, eğlencedir… Hem hepsi, hem hiçbirisidir aynı anda.
Ustanın sözleriyle, sinema bir şenliktir.
Sermayenin egemenliğindeki dünyada, sinema için de ibre karanlıktan, çirkinlikten, umutsuzluktan yana.
Sinema salonları, gericiliğin sempatik, acı ve zulmün kaçınılmaz, ezilenlerin çaresiz ya da kötücül gösterildiği filmlerin işgali altında.
Bir yanda ise kısır hayallerin büyüsü, işi boş eğlencenin rahatlatıcılığı var.
Biz bunları reddediyoruz!
BSM, sermayenin egemenliğine karşı emekçilerin çıkarlarını savunan filmler yapma iradesidir.
BSM, ülkemizin aydınlık insanlarını arayan ve keşfeden bir sinema anlayışıdır.
BSM, kirli oyunlardan geçilmeyen bir sektörde dürüstlük ve çalışkanlığa dayanan bir set yaşamıdır.
BSM, paranın saltanatından bağımsız, işçi sınıfının çıkarlarına bağlı bir sinemanın varlığıdır.
BSM, gönülden bağlı oldukları sanatın çevresine örülen duvarları aşmak isteyen sinemacılar için umuttur.
BSM, dünyanın dört bir yanından devrimci sinemacıların uğraşlarının Türkiye’deki yüzüdür.
Gericiliğe, karanlığa ve sermayeye karşı ilericiliğin, aydınlanmanın ve emeğin sinemadaki sözüdür BSM.
Dinci gericiliğin iyi, güzel ve aydınlık olan ne varsa yok etmek istediği ve saldırılarını hızlandırdığı zamanlardan geçiyoruz. Kapitalizmin bu gericiliğe güç verdiğini, emperyalizmin bu gericiliğin taşıyıcılarından beslendiğini de biliyoruz.
Yolculuk filmi böyle bir zamanda, komünist sinemacıların sözlerini söylemek için karşınıza çıkıyor. Gerçekliğin bir yüzünü açık etmeyi, bazı perdeleri aralamayı amaçlıyor. Sokaklarda, iş yerlerinde, okullarda ve evlerimizde gericiliğe karşı mücadelemiz sürerken, sinemanın da köşesine çekilmeyeceğini, karanlığın eline bırakılmayacağını müjdeliyor.
BSM, insanlığın büyük mücadelesinin bir yüzü olarak, hepinizi selamlıyor.
Hoşgeldiniz!

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.